• Boken berättar om den legendariska skeppsredaren och hans fartyg. Den unge jägarkaptenen, sedermera överstelöjtnanten Ragnar Nordström inledde år 1926 sin rederiverksamhet i hemstaden Lovisa. En verksamhet som fortgick i 44 år och som kom att omfatta sammanlagt 70 fartyg. Som ströst var rederiet ett av vårt lands mest betydande privatägda rederier. På 1930-talet och ännu efter krigen medverkade några av rederiets fartyg i de sillfiskeexpeditioner, som systerbolagen Lovisa Fiskeri Ab och Finska Fiskeri Ab gjorde till vattnen norr om Island. Rederiets ångtrålare fiskade dessutom vid Petsamo. 

   

  Bokens författare, ekonom Ilmari Elo, arbetade under 1950- och 1960-talens skifte i ett tiotal år på Oy R. Nordström & Co Ab:s rederiavdelning. Han var dessutom en god vän till den Nordströmska släkten och följde familjerederiets verksamhet tills dess slut. 

   

  Andra förkortade upplagan

   

  Författare: Ilmari Elo

  Ombrytning och tryckeri: Print Mill Oy, 2019, Loviisa

  ISBN: 978-952-94-1901-9

   

  Försäljare: Ann-Charlotte Elo. Moms 0%.

  Ett familjerederi i Lovisa 1926-1970

  €20.00Price